THIẾT BỊ NHÀ YẾN | SĐT: 0292 651 5566

Thông cáo báo chí

Nuôi Yến Sào Kim Tín là trang web giao dịch cung cấp tất cả mặt hàng cao cấp dùng cho nhà Yến và bao gồm dịch vụ xây nhà Yến mới hoặc sửa nhà Yến đã hoạt động nhưng không hiệu quả. Những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được tạo ra để hỗ trợ sự phát triển và mở rộng của những nhà Yến mới và cũ ở Việt Nam. Hiện tại, Nuôi Yến Sào Kim Tín hy vọng góp một phần nhỏ vào sự phát triển trong tư vấn dịch vụ và giúp những nhà nuôi Yến tại Việt Nam thu được kết quả cao nhất thông qua hướng dẫn và chia sẻ kiến thức nuôi Yến.

Nuôi Yến Sào Kim Tín được thành lập chuyên về Tư Vấn Nuôi Yến và Cửa Hàng Giao Dịch tại Cần Thơ. Ngoài ra chúng tôi được ủy quyền giao dịch 5 sản phẩm nổi bật như Full House Aroma, Swiftpro, Skysound, và Tanali. Nuôi Yến Sào Kim Tín là một trong những nhà phân phối sản phẩm SWIFTPRO, SKYPROSKYSOUND. Nuôi Yến Sào Kim Tín sẽ giúp quý khách có được sự lựa chọn đúng đắn và dịch vụ tốt nhất.

Mr. Bryan Lim là người sáng lập Yến Kim Tín dành sự quan tâm và đam mê đặc biệt về sự phát triển của ngành Yến nên ông ấy đã đến Việt Nam để nghiên cứu thêm về nhiều loại mô hình nhà Yến để tạo thêm nhiều cơ hội nâng cấp nhà Yến.

“Tôi rất hân hạnh có cơ hội sử dụng những kỹ năng nuôi Yến qua những kinh nghiệm trước đây và hiện tại để tạo nên những giải pháp có ích, đầy đủ thông tin, sáng tạo, và sáng kiến và đồng thời tìm kiếm những giải pháp mới cho những nhà nuôi Yến” – Mr. Bryan Lim