THIẾT BỊ NHÀ YẾN | SĐT: 0292 651 5566

Dịch vụ sáng tác và chỉnh sửa âm thanh chim yến chuyên nghiệp

 • Làm chủ âm thanh mới với âm thanh gọi chim Yến của riêng bạn.
  Ghi âm tại nhà Yến của bạn.
A. Kiểm tra chất lượng âm thanh (kiểm tra chất lượng âm thanh miễn phí khi thực hiện chỉnh sửa âm thanh)
     Kiểm tra tần số âm thanh (EQ).
 1. Phân tích tần số âm thanh.
 2. Phân tích pha âm thanh (phase).
 3. Thống kê biên độ.
 4. Chẩn đoán âm thanh tổng thể.
 5. Phân tích phổ.
B. Chỉnh sửa tiếng Yến
 1. Loại bỏ tiếng ồn
 2. Lọc tiếng vang và hồi âm
 3. Tách tiếng ồn.
 4. Xóa âm thanh nhấp và nổ
 5. Loại bỏ âm thanh rít.
 6. Giảm nhiễu.
 7. Giảm tạp âm.
 8. Điều chỉnh pha âm.
 9. Dehummer.
 10. Chỉnh âm vang.
 11. Chỉnh âm lượng cao RMS.
C. Chỉnh sửa tần số(EQ)
 1. Bộ lọc Notch
 2. Tham số EQ
 3. Lọc âm khoa học.
 4. Lọc FFT.
 5. Chỉnh tần số cực đại RMS.
 6. Điều chỉnh theo dải tần số chim Yến.
 7. Hiệu chỉnh tần số phổ.
 8. Điều chỉnh tần số chính xác của chim Yến.

 

D. Biên độ & Nén âm thanh
 1. Khuếch đại âm thanh.
 2. DeEsser.
 3. Chỉnh âm thanh động.
 4. Xử lý âm thanh động.
 5. Chỉnh Hard Limit cho tần số âm thanh.
 6. Chỉnh âm lượng.
 7. Nén nhiều âm thanh.
 8. Thêm tiếng vang vào tiếng Yến.
E. Điều chỉnh thời gian và cao độ
(Setting Time & Pitch)
 1. Điều chỉnh cao độ phù hợp.
 2. Điều chỉnh cao độ.
 3. Thay đổi cao độ.
 4. Stretch & Pitch.
F. Ghi âm thanh chim yến trực tiếp
 1. Ghi âm 4 kênh
 2. Ghi âm Mono/Stereo.
 3. Ghi âm ở định dạng kỹ thuật số.
 4. Ghi âm trong tần số 41000 – 192000hz.
 5. Ghi âm định dạng bit: 8-32 bit(float).
 6. Xử lý ở tốc độ 320 kbps.
 7. Xử lý âm thanh ở định dạng WAV, AAC, WMA, FLAC, MP3, AIFF.

Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ sáng tác và chỉnh sửa âm thanh chim yến, Xin vui lòng liên hệ SĐT: ‭0292 651 5566