YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

 • Yen Kim Tin
  Malindo S.T
  Yen Kim Tin Malindo S.T

  Malindo S.T

   2,500,000
 • Yen Kim Tin
  Hayabusha M1 Pro
  Yen Kim Tin Hayabusha M1 Pro

  Hayabusha M1 Pro

   1,450,000
 • Yen Kim Tin
  Malindo Kiss Kiss 320
  Yen Kim Tin Malindo Kiss Kiss 320

  Malindo Kiss Kiss 320

   2,500,000
 • Yen Kim Tin
  Malindo M6
  Yen Kim Tin Malindo M6

  Malindo M6

   2,500,000