YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

 • BJA Guntung

   1,500,000  0
 • BJA Master

   1,500,000  0
 • BKL C

   1,500,000  0
 • BJA Inap Koloni

   1,500,000  0
 • BJA Stereo

   1,500,000  0
 • Yen Kim Tin
  Monkey God
  Yen Kim Tin Monkey God

  Monkey God

   7,500,000
 • All Swiftet Come

   1,500,000  1,200,000
 • ACTIVE – SX

   1,500,000  1,200,000
 • AK 1

   1,500,000  1,200,000
 • AK 168

   1,500,000  1,200,000
 • All Black S3 EXT

   1,500,000  1,200,000
 • Ang Selatan – IRG

   1,500,000  1,200,000
 • ATI 2

   1,500,000  1,200,000
 • 15 Juta

   1,500,000  1,200,000
 • 30TN

   1,500,000  1,200,000
 • Yen Kim Tin
  Malindo Check Location
  Yen Kim Tin Malindo Check Location

  Malindo Check Location

   2,500,000
 • Yen Kim Tin
  Malindo Premium INT
  Yen Kim Tin Malindo Premium INT

  Malindo Premium INT

   2,500,000
 • Yen Kim Tin
  Malindo EXT
  Yen Kim Tin Malindo EXT

  Malindo EXT

   2,500,000