YẾN KIM TÍN - THIẾT BỊ NHÀ YẾN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

THIẾT BỊ NUÔI YẾN KIM TÍN

Yến Kim Tín được thành lập chuyên về thiết bị nuôi yến, tư vấn nhà yến, và cửa hàng giao dịch tại Cần Thơ, ngoài ra chúng tôi được ủy quyền giao dịch 6 sản phẩm nổi bật như thiết bị nuôi yến SKYPROSKYSOUNDSWIFTPRO, 1ST AROMA, FULL HOUSE AROMA và TANALI.

Thiết bị nuôi yến

 • Amply 2.0 Swiftpro PA-1100 (110w)

   3,600,000
 • Loa Audax AX-61 (Malaysia)

   36,000
 • Thiết Bị Sốc Điện Skysound PC-1

   2,300,000
 • Gỗ Meranti | (20mm x 14.5mm)

   90,000
 • Góc Gỗ Meranti | 20 x 14.5 x 14.5mm

   20,000
 • Full House Aroma 2

   1,800,000  1,700,000
 • Amply Swiftpro PA-1800 (180W)

 • Amply Swiftpro PA-3500 (350W)

 • Loa Swiftpro SP-8 – Loa Nhà Yến

   16,000
 • Loa Swiftpro SP-9 – Loa Nhà Yến

   16,000
 • Loa Swiftpro SP-16M – Loa Nhà Yến

   180,000
 • Phun Sướng Swiftpro SP-6500

 • Swiftsound 5 STAR Combo

   75,000,000  70,000,000
 • Yen Kim Tin
  ST. Tuan Thakur | Kéo | Malaysia
  Yen Kim Tin ST. Tuan Thakur | Kéo | Malaysia

  ST. Tuan Thakur | Kéo | Malaysia

   1,500,000
 • Yen Kim Tin
  Super Vacuum | Ben ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin Super Vacuum | Ben ngoài | Malaysia

  Super Vacuum | Ben ngoài | Malaysia

   2,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Laser Light | Thử chim yến | Malaysia
  Yen Kim Tin SP Laser Light | Thử chim yến | Malaysia

  SP Laser Light | Thử chim yến | Malaysia

   1,500,000
 • Yen Kim Tin
  SP 4SJ Battle EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP 4SJ Battle EXT | Bên ngoài | Malaysia

  SP 4SJ Battle EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Inap Tuan Thakur | Bên trong | Malaysia
  Yen Kim Tin Inap Tuan Thakur | Bên trong | Malaysia

  Inap Tuan Thakur | Bên trong | Malaysia

   1,500,000