YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

THIẾT BỊ NUÔI YẾN KIM TÍN

Yến Kim Tín được thành lập chuyên về thiết bị nuôi yến, tư vấn nhà yến, và cửa hàng giao dịch tại Cần Thơ, ngoài ra chúng tôi được ủy quyền giao dịch 6 sản phẩm nổi bật như thiết bị nuôi yến SKYPROSKYSOUNDSWIFTPRO, 1ST AROMA, FULL HOUSE AROMA và TANALI.

Thiết bị nuôi yến

 • Amply 2.0 Swiftpro PA-1100 (110w)

   3,600,000
 • Loa Audax AX-61 (Malaysia)

   36,000
 • Thiết Bị Sốc Điện Skysound PC-1

   2,300,000
 • Gỗ Meranti | (20mm x 14.5mm)

   90,000
 • Góc Gỗ Meranti | 20 x 14.5 x 14.5mm

   20,000
 • Full House Aroma

   1,800,000  1,700,000
 • Amply Swiftpro PA-1800 (180W)

 • Amply Swiftpro PA-3500 (350W)

 • Loa Swiftpro SP-8 – Loa Nhà Yến

   16,000
 • Loa Swiftpro SP-9 – Loa Nhà Yến

   16,000
 • Loa Swiftpro SP-16M – Loa Nhà Yến

   180,000
 • Phun Sướng Swiftpro SP-6500

 • Yen Kim Tin
  Super Extraordinary LE
  Yen Kim Tin Super Extraordinary LE

  Super Extraordinary LE

   1,200,000  990,000
 • Yến Kim Tín
  Super King
  Yến Kim Tín Super King

  Super King

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Universe
  Yen Kim Tin Super Universe

  Super Universe

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Thor Hammer
  Yen Kim Tin Thor Hammer

  Thor Hammer

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Birahi
  Yen Kim Tin Super Birahi

  Super Birahi

   1,200,000  990,000