[YKT] OCTOFEST | SJ LIM | Âm Thanh Nguyên Bộ

[YKT] OCTOFEST | SJ LIM | Âm Thanh Nguyên Bộ

Lưu ý: Giá bao gồm USB và phí vận chuyển

Âm thanh này không cần phải điều chỉnh Bass, Mid, Treble trên amply nữa.
Bass, Mid, Treble là tần số âm thanh. Tần số của Âm thanh được điều chỉnh nhờ việc sử dụng phần mềm kỹ thuật âm thanh, do đó nó không cần dùng Equalizer của amply để điều chỉnh tần số.

Có thể bạn thích…
  • Yen Kim Tin

    [YKT] GMT MASTER 2 – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

  • Yen Kim Tin

    [YKT] AMG 63 – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn