YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566
Tongkat Ali- 24 phút

 1,200,000

Nuôi Yến Sào Kim Tín
 Liên hệ: 0292 651 5566
 https://www.yenkimtin.com
 https://www.facebook.com/yenkimtin

Thông tin bổ sung

Sản xuất tại

Malaysia