[YKT] SP SUPER 139 V2 +5.7dB – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

[YKT] SP SUPER 139 V2 +5.7dB – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn