[YKT] GMT MASTER 2 – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

[YKT] GMT MASTER 2 – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

Có thể bạn thích…
  • Yen Kim Tin

    [YKT] SP SUPER 139 INT – SJ LIM | Âm Ru

  • SJ LIM

    [YKT] SP SUPER 139 V2 +5.7dB – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn