[YKT] GMT MASTER 2 – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

 4,950,000

[YKT] GMT MASTER 2 – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

 4,950,000

Có thể bạn thích…
  • Yen Kim Tin

    [YKT] SP SUPER 139 INT – SJ LIM | Âm Ru

     5,000,000  3,000,000
  • SJ LIM

    [YKT] SP SUPER 139 V2 +5.7dB – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

     1,950,000