Dây Loa Skysound (Màu Vàng) – 2C x 30/0.18mm

 950,000

Dây Loa Skysound (Màu Vàng) – 2C x 30/0.18mm

 950,000