YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566
Dây loa Skysound 23 tim và giắc cắm dài 20cm

 25,000

Dây loa Skysound 23 tim và giắc cắm dài 20cm

 25,000