YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

âm thanh nhà yến

 • Loa Swiftpro SP-16M – Loa Nhà Yến

   180,000
 • Yen Kim Tin
  SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia
  Yen Kim Tin SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia

  SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia

  SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Malindo Check Location
  Yen Kim Tin Malindo Check Location

  Malindo Check Location

   2,500,000
 • Yen Kim Tin
  SP Batman King
  Yen Kim Tin SP Batman King

  SP Batman King

   1,950,000
 • Yen Kim Tin
  Pajero Inap Tarik 2018
  Yen Kim Tin Pajero Inap Tarik 2018

  Pajero Inap Tarik 2018

   1,450,000
 • Yen Kim Tin
  Pajero Limited Edition 2018
  Yen Kim Tin Pajero Limited Edition 2018

  Pajero Limited Edition 2018

   1,450,000
 • Yen Kim Tin
  Petronas X Plus (36 phút)
  Yen Kim Tin Petronas X Plus (36 phút)

  Petronas X Plus (36 phút)

   1,950,000
 • Yen Kim Tin
  Diamond EXT - Pak Harry
  Yen Kim Tin Diamond EXT - Pak Harry

  Diamond EXT – Pak Harry

   1,550,000
 • BLACK OUT POOLING

   1,300,000
 • Yen Kim Tin
  Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)
  Yen Kim Tin Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)

  Super Baby INT – [email protected] (60 PHÚT)

   3,500,000