THIẾT BỊ NHÀ YẾN | SĐT: 0292 651 5566

Dịch vụ sáng tác âm thanh chim yến chuyên nghiệp

Làm chủ âm thanh mới với âm thanh gọi chim của riêng bạn.

Ghi âm tại nhà yến của bạn.

Field Recording
1. Recording in Mono/Stereo channel
2. Recording in Digital formats
3. Recording in 41000 – 192000 hz
4. Recording in bit depth: 8-32 bit(float)
5. Processing in 320 kbps
6. Sound processing to WAV, AAC, WMA,
FLAC, MP3, AIFF.