THIẾT BỊ NHÀ YẾN | SĐT: 0292 651 5566

Gỗ Meranti

Gỗ Meranti (Red Geronggang) là một trong những điều quyết định nhà Yến thành công hay thất bại. Gỗ làm tổ là phần quan nhất trong sự thành công của trong nhà Yến. Nhà nuôi Yến có thể đầu tư từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu tùy thuộc vào sử dụng loại gỗ nào. Với kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi luôn góp ý khách hang nên sử dụng gỗ làm tổ phù hợp để có được kết quả như ý.

Filters

Hiển thị tất cả 5 kết quả