YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

ÂM THANH KÉO

 • Yen Kim Tin
  Warrior 280 EXT
  Yen Kim Tin Warrior 280 EXT

  Warrior 280 EXT

   6,500,000
 • BLACK OUT POOLING

   1,300,000
 • KT5 POOLING

   1,300,000
 • KT365 POOLING

   1,300,000
 • MADIFAMP POOLING

   1,300,000
 • SP POOLING

   1,500,000
 • SUPER POOLING

   2,800,000
 • SP PLANET POOLING

   1,300,000
 • ACTIVE SX POOLING

   1,300,000
 • ACTIVE SE POOLING

   1,300,000
 • NT POOLING

   2,500,000
 • RAJA POOLING

   1,300,000
 • SIB POOLING

   1,500,000
 • Yen Kim Tin
  GIZMO POOLING
  Yen Kim Tin GIZMO POOLING

  GIZMO POOLING

   1,300,000
 • Yen Kim Tin
  Rain Pooling (137 phút)
  Yen Kim Tin Rain Pooling (137 phút)

  Rain Pooling (137 phút)

   1,550,000
 • Yen Kim Tin
  PSG Pooling EXT (64 phút)
  Yen Kim Tin PSG Pooling EXT (64 phút)

  PSG Pooling EXT (64 phút)

   7,500,000