YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

ÂM THANH INDONESIA

 • Yen Kim Tin
  Super Extraordinary LE
  Yen Kim Tin Super Extraordinary LE

  Super Extraordinary LE

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Baby King Extended - High Quality
  Yen Kim Tin Baby King Extended - High Quality

  Baby King Extended – High Quality

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super AAA EXT (22 phút)
  Yen Kim Tin Super AAA EXT (22 phút)

  Super AAA EXT (22 phút)

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Suara Baby King Inap
  Yen Kim Tin Suara Baby King Inap

  Suara Baby King Inap

   1,500,000  1,300,000
 • Yen Kim Tin
  SP Super Awet 4D
  Yen Kim Tin SP Super Awet 4D

  SP Super Awet 4D

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  SP Akar Padi
  Yen Kim Tin SP Akar Padi

  SP Akar Padi

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  SP Pups
  Yen Kim Tin SP Pups

  SP Pups

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Piro Golden SB
  Yen Kim Tin Piro Golden SB

  Piro Golden SB

   2,500,000  2,100,000
 • Yen Kim Tin
  Piro Luar SP
  Yen Kim Tin Piro Luar SP

  Piro Luar SP

   2,500,000  2,100,000
 • Baby King 2 INT

   2,500,000  1,990,000
 • Yen Kim Tin
  Baby King Limited Edition
  Yen Kim Tin Baby King Limited Edition

  Baby King Limited Edition

   2,500,000  1,990,000
 • Baby King Swiftlet

   2,500,000  1,990,000
 • Yen Kim Tin
  SP Batman King
  Yen Kim Tin SP Batman King

  SP Batman King

   1,950,000
 • Yen Kim Tin
  Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)
  Yen Kim Tin Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)

  Super Baby INT – [email protected] (60 PHÚT)

   3,500,000