YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

ÂM THANH HIỆU QUẢ

 • Yen Kim Tin
  SP-AK19 Top Response EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP-AK19 Top Response EXT | Bên ngoài | Malaysia

  SP-AK19 Top Response EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Novex 5 Premium Quality EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP Novex 5 Premium Quality EXT | Bên ngoài | Malaysia

  SP Novex 5 Premium Quality EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Jumma EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP Jumma EXT | Bên ngoài | Malaysia

  SP Jumma EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Super Novex 666 INT | Bên trong | Malaysia
  Yen Kim Tin SP Super Novex 666 INT | Bên trong | Malaysia

  SP Super Novex 666 INT | Bên trong | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP Super Novex 666 EXT | Bên ngoài
  Yen Kim Tin SP Super Novex 666 EXT | Bên ngoài

  SP Super Novex 666 EXT | Bên ngoài

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Lumia Super SP INT | Bên trong
  Yen Kim Tin Lumia Super SP INT | Bên trong

  Lumia Super SP INT | Bên trong

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia

  Lumia Super SP EXT | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia
  Yen Kim Tin SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia

  SP SUPER 139 | Bên trong | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia
  Yen Kim Tin SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia

  SP SUPER 139 | Bên ngoài | Malaysia

   3,000,000
 • Yen Kim Tin
  Super Colony INT
  Yen Kim Tin Super Colony INT

  Super Colony INT

   2,150,000  1,900,000
 • Yen Kim Tin
  SP Raja Anak Walet
  Yen Kim Tin SP Raja Anak Walet

  SP Raja Anak Walet

   2,150,000  1,900,000
 • Yen Kim Tin
  Raja Sedot Platinum
  Yen Kim Tin Raja Sedot Platinum

  Raja Sedot Platinum

   1,500,000  1,300,000
 • Yen Kim Tin
  Piro Golden SB
  Yen Kim Tin Piro Golden SB

  Piro Golden SB

   2,500,000  2,100,000
 • Yen Kim Tin
  Piro Luar SP
  Yen Kim Tin Piro Luar SP

  Piro Luar SP

   2,500,000  2,100,000
 • Yen Kim Tin
  NT-6 EXT
  Yen Kim Tin NT-6 EXT

  NT-6 EXT

   7,500,000
 • Yen Kim Tin
  Baby King Limited Edition
  Yen Kim Tin Baby King Limited Edition

  Baby King Limited Edition

   2,500,000  1,990,000
 • Yen Kim Tin
  Monkey God
  Yen Kim Tin Monkey God

  Monkey God

   7,500,000
 • Yen Kim Tin
  SP Batman King
  Yen Kim Tin SP Batman King

  SP Batman King

   1,950,000
 • Yen Kim Tin
  Petronas X Plus (36 phút)
  Yen Kim Tin Petronas X Plus (36 phút)

  Petronas X Plus (36 phút)

   1,950,000
 • Yen Kim Tin
  Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)
  Yen Kim Tin Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)

  Super Baby INT – [email protected] (60 PHÚT)

   3,500,000