THIẾT BỊ NHÀ YẾN | SĐT: 0292 651 5566

Âm Thanh Của SJ LIM

Filters

Hiển thị 1–15 của 16 kết quả

 • Yen Kim Tin

  LX ONE EXT – SJ LIM | âm ngoài

 • Yen Kim Tin

  PANGGIL Z1 EXT – SJ LIM | âm ngoài

 • Yen Kim Tin

  INAP XTR 2020 INT – SJ LIM | âm ru

 • Yen Kim Tin

  XTR 2020 EXT – SJ LIM | âm ngoài

 • Yen Kim Tin

  Super X7E2 – SJ LIM | âm ngoài

 • Yen Kim Tin

  SUPREME TOP GUN EXT – SJ LIM | Âm Ngoài

 • Yen Kim Tin

  [SJ LIM] DX1-SWIFTLOCKER | âm ngoài

 • Yen Kim Tin

  [YKT] SI Octofest | SJ LIM | Âm Ru

 • Yen Kim Tin

  [YKT] ST Octofest | SJ LIM | Âm Đàn

 • Yen Kim Tin

  [YKT] SP Octofest | Âm Ngoài

 • Yen Kim Tin

  [YKT] AMG 63 – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

 • Yen Kim Tin

  [YKT] GMT MASTER 2 – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

 • Yen Kim Tin

  [YKT] SP SK115 EXT – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn

 • SJ LIM

  [YKT] SP SUPER 139 V2 +5.7dB – SJ LIM | Âm Ngoài, Cửa, Dẫn