YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

ÂM THANH BÊN TRONG

 • Yen Kim Tin
  Zahara INT
  Yen Kim Tin Zahara INT

  Zahara INT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Walet Anak (Baby Sound)
  Yen Kim Tin Walet Anak (Baby Sound)

  Walet Anak (Baby Sound)

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet ACL 2 INT
  Yen Kim Tin Swiftlet ACL 2 INT

  Swiftlet ACL 2 INT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Koloni INT
  Yen Kim Tin Super Koloni INT

  Super Koloni INT

   2,150,000  1,900,000
 • Yen Kim Tin
  Super Mixing Suara Walet
  Yen Kim Tin Super Mixing Suara Walet

  Super Mixing Suara Walet

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super B4 INT
  Yen Kim Tin Super B4 INT

  Super B4 INT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Caller 2
  Yen Kim Tin Super Caller 2

  Super Caller 2

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Colony INT
  Yen Kim Tin Super Colony INT

  Super Colony INT

   2,150,000  1,900,000
 • Yen Kim Tin
  Super Dalam 1.7
  Yen Kim Tin Super Dalam 1.7

  Super Dalam 1.7

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Stella INT
  Yen Kim Tin Stella INT

  Stella INT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Suara Baby King Inap Super
  Yen Kim Tin Suara Baby King Inap Super

  Suara Baby King Inap Super

   1,500,000  1,300,000
 • Yen Kim Tin
  SP Raja Anak Walet
  Yen Kim Tin SP Raja Anak Walet

  SP Raja Anak Walet

   2,150,000  1,900,000
 • KGA INT

   1,200,000  990,000
 • Inap Super – Arif Budiman

   1,200,000  990,000
 • I-inside 3000

   1,200,000  990,000
 • Inap Bhayangkari

   1,200,000  990,000
 • Inap BJA Super

   1,200,000  990,000
 • Inap L88

   1,200,000  990,000
 • Inap Lebay INT

   1,200,000  990,000
 • Inap Perawan 2

   1,200,000  990,000