YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

ÂM THANH BÊN NGOÀI

 • Yen Kim Tin
  Warrior 280 EXT
  Yen Kim Tin Warrior 280 EXT

  Warrior 280 EXT

   6,500,000
 • Yen Kim Tin
  Triple V EXT
  Yen Kim Tin Triple V EXT

  Triple V EXT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Valcon Top by HN
  Yen Kim Tin Valcon Top by HN

  Valcon Top by HN

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet Stay
  Yen Kim Tin Swiftlet Stay

  Swiftlet Stay

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Swiftlet Test Original
  Yen Kim Tin Swiftlet Test Original

  Swiftlet Test Original

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Panggil Walet
  Yen Kim Tin Super Panggil Walet

  Super Panggil Walet

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Pegasus V2
  Yen Kim Tin Super Pegasus V2

  Super Pegasus V2

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Galaxy 2018
  Yen Kim Tin Super Galaxy 2018

  Super Galaxy 2018

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super King Dragon
  Yen Kim Tin Super King Dragon

  Super King Dragon

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Sultant King EXT
  Yen Kim Tin Sultant King EXT

  Sultant King EXT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super ARR X12
  Yen Kim Tin Super ARR X12

  Super ARR X12

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Black 6 EXT
  Yen Kim Tin Super Black 6 EXT

  Super Black 6 EXT

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Super Caller Gold
  Yen Kim Tin Super Caller Gold

  Super Caller Gold

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Stabilizer Panggil
  Yen Kim Tin Stabilizer Panggil

  Stabilizer Panggil

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Stablizer Premiere
  Yen Kim Tin Stablizer Premiere

  Stablizer Premiere

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Suara 154 Proven Jernih Terbaik
  Yen Kim Tin Suara 154 Proven Jernih Terbaik

  Suara 154 Proven Jernih Terbaik

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Suara Panggil Pandawa 5
  Yen Kim Tin Suara Panggil Pandawa 5

  Suara Panggil Pandawa 5

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Suara Panggil Top1
  Yen Kim Tin Suara Panggil Top1

  Suara Panggil Top1

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Suara Panggil Vision
  Yen Kim Tin Suara Panggil Vision

  Suara Panggil Vision

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  SP Super Awet 4D
  Yen Kim Tin SP Super Awet 4D

  SP Super Awet 4D

   1,200,000  990,000