YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

ÂM THANH BÁN CHẠY NHẤT

 • Yen Kim Tin
  Baby King Extended - High Quality
  Yen Kim Tin Baby King Extended - High Quality

  Baby King Extended – High Quality

   1,200,000  990,000
 • Yen Kim Tin
  Baby King Limited Edition
  Yen Kim Tin Baby King Limited Edition

  Baby King Limited Edition

   2,500,000  1,990,000
 • Yen Kim Tin
  Monkey God
  Yen Kim Tin Monkey God

  Monkey God

   7,500,000
 • Yen Kim Tin
  Hayabusha M1 Pro
  Yen Kim Tin Hayabusha M1 Pro

  Hayabusha M1 Pro

   1,450,000
 • Yen Kim Tin
  SP Batman King
  Yen Kim Tin SP Batman King

  SP Batman King

   1,950,000
 • Yen Kim Tin
  Pajero Inap Tarik 2018
  Yen Kim Tin Pajero Inap Tarik 2018

  Pajero Inap Tarik 2018

   1,450,000
 • Yen Kim Tin
  Pajero Limited Edition 2018
  Yen Kim Tin Pajero Limited Edition 2018

  Pajero Limited Edition 2018

   1,450,000
 • Yen Kim Tin
  Petronas X Plus (36 phút)
  Yen Kim Tin Petronas X Plus (36 phút)

  Petronas X Plus (36 phút)

   1,950,000
 • Yen Kim Tin
  Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)
  Yen Kim Tin Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)

  Super Baby INT – [email protected] (60 PHÚT)

   3,500,000
 • Yen Kim Tin
  Super 208 EXT - [email protected] (25 Phút)
  Yen Kim Tin Super 208 EXT - [email protected] (25 Phút)

  Super 208 EXT – [email protected] (25 Phút)

   3,500,000
 • Yen Kim Tin
  NEMOLIZER PIEZO INT - 30 PHÚT
  Yen Kim Tin NEMOLIZER PIEZO INT - 30 PHÚT

  NEMOLIZER PIEZO INT – 30 PHÚT

   1,450,000
 • Yen Kim Tin
  GIZMO POOLING
  Yen Kim Tin GIZMO POOLING

  GIZMO POOLING

   1,300,000
 • Yen Kim Tin
  Super Baby King Int - 64 phút
  Yen Kim Tin Super Baby King Int - 64 phút

  Super Baby King Int – 64 phút

   3,550,000
 • Yen Kim Tin
  076 | GW INT (30 phút)
  Yen Kim Tin 076 | GW INT (30 phút)

  076 | GW INT (30 phút)

   2,550,000
 • Yen Kim Tin
  071 | GW INT (68 phút)
  Yen Kim Tin 071 | GW INT (68 phút)

  071 | GW INT (68 phút)

   2,550,000
 • Yen Kim Tin
  B52 - James LP
  Yen Kim Tin B52 - James LP

  B52 – James LP

   1,750,000
 • Swiftsound Diamond Combo – INT & EXT

   65,000,000  55,000,000
 • Yen Kim Tin
  Rain Pooling (137 phút)
  Yen Kim Tin Rain Pooling (137 phút)

  Rain Pooling (137 phút)

   1,550,000
 • Yen Kim Tin
  Hynoptic 5 - James LP (41 phút)
  Yen Kim Tin Hynoptic 5 - James LP (41 phút)

  Hynoptic 5 – James LP (41 phút)

   3,550,000
 • Yen Kim Tin
  Super 208 EXT MP3 (25 phút)
  Yen Kim Tin Super 208 EXT MP3 (25 phút)

  Super 208 EXT MP3 (25 phút)

   2,750,000