YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

ÂM THANH BÁN CHẠY NHẤT

 • Yen Kim Tin
  Monkey God
  Yen Kim Tin Monkey God

  Monkey God

   7,500,000
 • Yen Kim Tin
  SP Batman King
  Yen Kim Tin SP Batman King

  SP Batman King

   1,950,000
 • Petronas X Plus

   1,950,000
 • Yen Kim Tin
  Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)
  Yen Kim Tin Super Baby INT - [email protected] (60 PHÚT)

  Super Baby INT – [email protected] (60 PHÚT)

   3,500,000
 • Yen Kim Tin
  Super 208 EXT - [email protected] (25 Phút)
  Yen Kim Tin Super 208 EXT - [email protected] (25 Phút)

  Super 208 EXT – [email protected] (25 Phút)

   3,500,000
 • Yen Kim Tin
  Super Baby King Int - 64 phút
  Yen Kim Tin Super Baby King Int - 64 phút

  Super Baby King Int – 64 phút

   3,550,000
 • Yen Kim Tin
  071 INT GW Malaysia (68 phút)
  Yen Kim Tin 071 INT GW Malaysia (68 phút)

  071 INT GW Malaysia (68 phút)

   2,550,000
 • Yen Kim Tin
  B52 - James LP
  Yen Kim Tin B52 - James LP

  B52 – James LP

   1,750,000
 • Swiftsound Diamond Combo – INT & EXT

   65,000,000  55,000,000
 • Yen Kim Tin
  Rain Pooling (137 phút)
  Yen Kim Tin Rain Pooling (137 phút)

  Rain Pooling (137 phút)

   1,550,000
 • Yen Kim Tin
  Hynoptic 5 - James LP (41 phút)
  Yen Kim Tin Hynoptic 5 - James LP (41 phút)

  Hynoptic 5 – James LP (41 phút)

   3,550,000
 • Yen Kim Tin
  Super 208 EXT MP3 (25 phút)
  Yen Kim Tin Super 208 EXT MP3 (25 phút)

  Super 208 EXT MP3 (25 phút)

   2,750,000
 • James Love Potion
  Gezillion Stars 9 EXT - James LP (46 phút)
  James Love Potion Gezillion Stars 9 EXT - James LP (46 phút)

  Gezillion Stars 9 EXT – James LP (46 phút)

   3,550,000
 • Yen Kim Tin
  Cinta Berahi 3 (38 phút)
  Yen Kim Tin Cinta Berahi 3 (38 phút)

  Cinta Berahi 3 (38 phút)

   2,550,000
 • Yen Kim Tin
  AA Anak INT (55 phút)
  Yen Kim Tin AA Anak INT (55 phút)

  AA Anak INT (55 phút)

   2,550,000
 • Yen Kim Tin
  SUPER BABY INT - 60 phút
  Yen Kim Tin SUPER BABY INT - 60 phút

  SUPER BABY INT – 60 phút

   2,750,000
 • Yen Kim Tin
  SUPER JERANTUT EXT - JAMES LP (60 phút)
  Yen Kim Tin SUPER JERANTUT EXT - JAMES LP (60 phút)

  SUPER JERANTUT EXT – JAMES LP (60 phút)

   2,350,000
 • Yen Kim Tin
  BABY KING INT - 25 phút
  Yen Kim Tin BABY KING INT - 25 phút

  BABY KING INT – 25 phút

   2,950,000
 • Yen Kim Tin
  MARVELOUS CLOUD EXT - PAK HARRY (30 phút)
  Yen Kim Tin MARVELOUS CLOUD EXT - PAK HARRY (30 phút)

  MARVELOUS CLOUD EXT – PAK HARRY (30 phút)

   2,950,000