YẾN KIM TÍN | SĐT: 0292 651 5566

THIẾT BỊ NHÀ YẾN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KỸ THUẬT NUÔI YẾN VÀ THIẾT BỊ NHÀ YẾN

Số lượng nhà Yến ở Việt Nam đang tăng lên mỗi năm do nhu cầu sử dụng tổ yến trong thị trường ngày này càng tăng. Tuy vậy, nhiều nhà Yến ở Việt Nam lại bị thất bại do thiếu thông tin cần thiết về môi trường sống tự nhiên của chim Yến, cũng như thi công thiết kế nhà Yến kém chất lượng.

Nuôi Yến Sào Kim Tín tập trung vào sự phát triển ngành yến, vì vậy chúng tôi đặt khách hàng là ưu tiên hàng đầu và luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng để có kết quả tốt nhất.

Nuôi Yến Sào Kim Tín được thành lập chuyên về Tư Vấn Nuôi Yến Sào, Tư Vấn Thiết Bị Nhà Yến và Cửa Hàng Giao Dịch tại Cần Thơ, Ngoài ra chúng tôi được ủy quyền giao dịch 5 sản phẩm nổi bật như thiết bị nhà yến SKYPRO, SKYSOUND, SWIFTPRO, FULL HOUSE AROMATANALI.